28 March, 2023

Nytt projekt: Effekten av lokala samverkansprogram

Nytt projekt med Oana Mihaescu, Handelns Forskningsinstitut, Özge Öner, Docent, Lektor, University of Cambridge & Handelns Forskningsinstitut och Niklas Elert, Fil. Dr., Forskare, Handelns Forskningsinstitut. Projektet syfte är att undersöka effekten av lokala samverkansprogram på brottslighet, företagsklimat och platsens attraktivitet i utsatta storstadsområden.

 

Samverkansprogram framhålls i den allmänna debatten som ett sätt att lyfta utsatta områden. Sådana program fokuserar ofta på att tillhandahålla tjänster såsom rengöring och underhåll av offentliga miljöer, att göra miljöerna inkluderande och trygga, organisera aktiviteter och event samt öka närvaron av poliser och ordningsvakter. Det saknas dock vetenskaplig evidens kring samverkansprogrammens effekter i de utsatta områden där de införts. Syftet med forskningsprojektet är att fylla denna kunskapslucka och undersöka effekterna av lokala samverkansprogram på utvecklingen i svenska stadsdelar som definieras som utsatta.

 

För att genomföra projektet kombineras kvantitativ och kvalitativ analys i tre steg. Steg 1 är en översikt av de utsatta områdena, med fokus på utvecklingen av brottslighet, fastighetsvärden och företagsklimatet över tid. Steg 2 innehåller en kvantitativ analys av hur samverkansprogrammen i de utsatta områdena påverkat utfallsvariabler jämfört med en kontrollgrupp av områden som liknar områdena som fått samverkansprogram. I Steg 3 görs en kvalitativ jämförande analys och utför även enkäter med berörda grupper i de analyserade områdena, för att bättre förstå orsakssambanden och hur den upplevda tryggheten i områdena påverkats.

 

Finansiären är Hakon Swenson Stiftelsen. Forskningsprojektet ska löpa under 1 juli 2023 – 30 juni 2026.

 

Läs mer här.

Dela denna artikeln: