Publikationer

Vetenskapliga Publikationer

Den forskning som bedrivs vid HFI är avsedd för publicering i välrenommerade internationella vetenskapliga tidskrifter. Våra studier har exempelvis publicerats i Journal of Health Economics, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Publics Choice, Review of Industrial Organization och Small Business Ecnomics.

Läs mer

Working Papers

För att kunna publiceras som ett HFI Working paper ska artikeln skrivas på engelska, vara avsedd för publicering i en internationell vetenskaplig tidsskrift och ha granskats både internt och externt. Working papers fram till och med 2018 publicerades som HUI Working papers och finns att ladda ner från S-WoPec.

Läs mer

Rapporter

En viktig del av vårt uppdrag är att göra vår forskning tillgänglig för beslutsfattare, näringsliv och allmänheten.

Läs mer
HFI Notes

HFI Notes

I HFI Notes sammanfattar vi resultat från vår forskning på max en sida. Syftet är att synliggöra intressanta resultat och göra dem mer tillgängliga.

Läs mer