Oana Mihaescu

Forskningschef
oana.mihaescu@hfi.se
Forskningsområden

Ekonomisk geografi, urban ekonomi, platsens attraktivitet, handelns lokalisering, stad-förort dikotomin, ekonomisk utveckling, regionala överspillningseffekter, kvantitativ analys.

Publiceringar
Pressfoto

Oana Mihaescus huvudsakliga forskningsintresse är inom ekonomisk geografi, med fokus på att mäta platsens attraktivitet och särskilt på detaljhandelns roll för att skapa attraktiva platser. Under de senaste åren har hon huvudsakligen studerat regionala effekter av stora handelsetableringar samt regionala överspillningseffekter av en ökad handel. Dessutom är hon intresserad av detaljhandelns lokalisering med fokus på stad-förort-dikotomin och särskilt av förhållandet mellan stadskärnor och externa köpcentrum, effekterna av olika typer av utveckling på fastighetsvärden och förslag för ekonomiskt tillväxtstöd i små och medelstora städer.

 

Oana Mihaescus forskning syftar till att svara på frågor såsom: Hur påverkar stora handelsetableringar stadens attraktivitet i stadskärnor, förorter och landsbygd? Hur kan vi mäta platsens attraktivitet? Hur påverkar olika typer av utveckling platsens attraktivitet? Finns det överspillningseffekter i detaljhandeln, och vad är deras egenskaper? Hur kan vi utforma effektiva ekonomiska stödlösningar för service i glesbygd?

 

Dessa forskningsfrågor är av intresse idag eftersom många stadskärnor utarmas till följd av en ökad urbanisering och expansion av externa köpcentrum. Detta är problematiskt eftersom stadskärnor inte bara uppfyller shopping- och underhållningsfunktioner men – särskilt i mindre städer – viktiga sociala funktioner då de fungerar som mötesplatser. Attraktiva stadskärnor har också en stor potential att locka turister, företag, investeringar och anställda, vilket innebär att de kan växa snabbare än mindre attraktiva städer.

Tillbaka till alla forskare