Projekt

Surviving the COVID-19 pandemic?

Finansiär: Handelsrådet

Projektledare: Anders Bornhäll

Projektperiod: 2021 – 2023

Läs mer
food and drinks on dark table

Alternativa matnätverk i Sverige

Finansiär: Handelsrådet

Projektledare: Özge Öner, HFI

Projektperiod: 2023-2024

Läs mer
sunflower, dead

Detaljhandel på liv och död

Finansiär: Hakon Swenson

Projektledare: Özge Öner

Projektperiod: 2021-2023

Läs mer
flowers, shop

Att identifiera miljövänliga butikslokaliseringar

Finansiär: Familjen Kamprads Stiftelse

Projektledare: Niklas Rudholm, HFI

Projektperiod: 2021 – 2023.

Läs mer