Projekt

Ska hela Sverige leva?

Finansiär: Handelsrådet

Projektledare: Oana Mihaescu, HFI

Projektperiod: 2024 – 2025

Läs mer

Effekten av lokala samverkansprogram

Finansiär: Hakon Swenson Stiftelsen

Projektledare: Oana Mihaescu, HFI

Projektperiod: 2023 – 2026

Läs mer

Surviving the COVID-19 pandemic?

Finansiär: Handelsrådet

Projektledare: Anders Bornhäll, HFI

Projektperiod: 2021 – 2023

Läs mer
food and drinks on dark table

Alternativa matnätverk i Sverige

Finansiär: Handelsrådet

Projektledare: Özge Öner, HFI

Projektperiod: 2023 – 2024

Läs mer