Projekt

Platssamverkan som trygghet i den byggda miljön

Finansiär: Regeringskansliet

Projektledare: Niklas Elert, HFI

Projektperiod: Januari 2024 – Februari 2024

Läs mer

Om projektet

Målet är att ta fram en rapport som kartlägger lagstiftningen kring platssamverkan i relevanta och jämförbara länder, med fokus på Nord- och Västeuropa. Detta utifrån regeringens utredning (dir 2023:99) om åtgärder för stärkt trygghet i den byggda miljön.

Ska hela Sverige leva?

Finansiär: Handelsrådet

Projektledare: Oana Mihaescu, HFI

Projektperiod: 2024 – 2025

Läs mer

Om projektet

Syftet med detta projektet är att undersöka hur effektivt det särskilda driftstödet till dagligvarubutiker är. Dvs om det uppnår syftet att bryta den negativa trenden i tillgången till grundläggande samhällsservice utifrån ett antal frågeställningar.

Effekten av lokala samverkansprogram

Finansiär: Hakon Swenson Stiftelsen

Projektledare: Oana Mihaescu, HFI

Projektperiod: 2023 – 2026

Läs mer

Om projektet

Vi vill utvärdera om samverkansprogrammen har förbättrat stadsdelarnas situation genom att minska brottsligheten, öka platsens attraktivitet, och förbättra företagsklimatet. En helhetsbedömning där dessa utfall beaktas samtidigt är viktig eftersom de är nära sammanlänkade.

Att överleva COVID-19-pandemin

Finansiär: Handelsrådet

Projektledare: Anders Bornhäll, HFI

Projektperiod: 2021 – 2023

Läs mer

Om projektet

Syftet med detta projekt är att studera hur handelsföretagen påverkades och anpassade sig under Covid-19 pandemin, samt om deras anpassningsprocess är relaterad till deras framtida tillväxt och överlevnad.