Özge Öner

Ph.D.
oo263@cam.ac.uk
Forskningsområden

Migration, lokala arbetsmarknader, detaljhandel, servicemarknader.

Publiceringar
Pressfoto

Özge Öner disputerade i nationalekonomi 2014 vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS). Hon var sedan verksam som forskare på IFN fram till 2022. Från våren 2018 jobbar hon som docent i fastighets- och spatial ekonomi vid University of Cambridge. Özge Öners forskning fokuserar på analys av etniska enklaver och segregering på kvartersnivå, migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda, hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn, hur ser den spatiala sammansättningen av detaljhandels- och servicemarknader ut, och den minskade befolkningstillväxten och utbudet av service på landsbygden.

Tillbaka till alla forskare