Applikationer

App 1: Webverktyg för komparativa fallstudier med syntetisk matchning: Ett vanligt problem vid regionala jämförelser är att en åtgärd endast genomförs i en region vilket gör analys med traditionella statistiska metoder omöjlig. Vi har utvecklat en web-applikation för syntetisk matchning som stöder data i flera vanliga format, och vi tillhandahåller även en utförlig användarmanual. Läs mer här.