Webverktyg för komparativa fallstudier med syntetisk matchning.

Ett vanligt problem vid regionala jämförelser är att en åtgärd endast genomförs i en region vilket gör analys med traditionella statistiska metoder omöjlig. För att lösa problemet så har man på senare tid utvecklat metoder för komparativa fallstudier (Abadie och Gardeazabal, 2003; Abadie, Diamond, and Hainmueller 2010; 2015), men dessa metoder är fortfarande i sin tidiga utvecklingsfas och finns inte tillgängliga i något av de mest använda statistikprogrammen.

 

Som en del av det av Handelsrådet finansierade projektet ”Handeln som tillväxtmotor: Vilka regionala spridningseffekter har en ökad handel?” har vi därför utvecklat en enkelt tillgänglig web-applikation för syntetisk matchning. Appen stöder data i flera vanliga format, och vi tillhandahåller även en utförlig användarmanual där vi nyttjar IKEAs etablering i Haparanda som ett exempel på hur appen kan användas.

 

Niklas Rudholm, Yujiao Li och Kenneth Carling.

 

Klicka här för att komma till appen.

 

För mer information se även:

 

Abadie, A. and Gardeazabal, J. (2003), The Economics of Conflict: A Case Study of the Basque Country, American Economic Review, 93(1), 113-132.

 

Abadie, A., Diamond, A. and Hainmueller, J. (2010), Synthetic Control Methods for Comparative Case Studies: Estimating the Effect of California’s Tobacco Control Program, Journal of the American Statistical Association, 105(490), 493-505.

 

Abadie, A., Diamond, A. and Hainmueller, J. (2015), Comparative Politics and the Synthetic Control Method, Journal of the American Statistical Association, 59(2), 495-510.

 

Rudholm, N., Li, Y., and Carling, K. (2018) How Does Big-Box Entry Affect Labor Productivity in Durable Goods Retailing? A Synthetic Control Approach. Länk här.

 

Rudholm, N. (2018) Handeln som tillväxtmotor: Vilka regionala spridningseffekter har en ökad handel? Länk här.