28 February, 2019

Prisjämförelsesidor ökar konkurrensen inom e-handeln

Handelns Forskningsinstitut har på uppdrag av Konkurrensverket undersökt hur den ökade användningen av prisjämförelsesidor påverkat konkurrensen inom e-handeln. Resultaten visar att detta har lett till lägre priser för konsumenterna.

Användningen av prisjämförelsesidor har ökat i snabb takt under senare år. Det gäller både antalet konsumenter som använder prisjämförelsesidor och antalet företag som väljer att marknadsföra sina produkter via dessa sidor.

 

”Vi kan se att den ökade användningen av prisjämförelsesidor lett till sänkta priser, men att en viss prisspridning mellan olika e-handlare ändå finns kvar på marknaden”, säger professor Niklas Rudholm som har lett studien.

 

Resultaten visar också att prisspridningen mellan e-handlare kan relateras till aktörer med små volymer som ofta bara befinner sig på marknaden under kortare tidsperioder. Begränsas istället analysen till de fyra största e-handlarna för en given produkt är prisskillnaderna oftast mycket små.

 

Niklas Rudholm betonar att detta är forskning som är av stor betydelse för handelsbranschen:

 

”I ett pågående projekt finansierat av Handelsrådet kommer vi nu att studera hur det ökade användandet av prisjämförelsesidor påverkar den traditionella handeln. Innebär den ökade priskonkurrensen exempelvis att fler traditionella handlare slås ut från marknaden?”

 

Rapporten kan laddas ned här.

 

För mer information om rapporten vänligen kontakta professor Niklas Rudholm, forskare vid Handelns Forskningsinstitut. E-mail: niklas.rudholm@huiresearch.se; Tel: +46 70 625 46 27

Dela denna artikeln: