Niklas Rudholm

Professor
niklas.rudholm@hfi.se
Forskningsområden

Industriell organisation, regionalekonomi, företagsdynamik och strukturomvandling.

Publiceringar
Pressfoto

Niklas Rudholms forskning är inriktad på att försöka förstå regionala tillväxtprocesser inom detaljhandel och närstående branscher, med särskild inriktning på utvecklingen av produktivitet, omsättning och sysselsättning.

Några av hans forskningsfrågor är: Vad händer i befintliga detaljhandelsföretag när ett högproduktivt handelsföretag som IKEA etableras i en region? Hur påverkas närstående branscher som grossister eller hotell och restauranger? Finns det några skillnader i hur befintliga företag påverkas beroende på hur välutvecklad detaljhandeln var i regionen före den stora handelsetableringen?

 

Niklas Rudholms forskning rör även följande områden:

 

  • Företagsdemografi: Hur väljer detaljhandelsföretag lokalisering? Om ett företag väljer att flytta, vilka är de bakomliggande orsakerna?
  • Detaljhandelsdynamik: Vilka faktorer påverkar företagsetableringar och nedläggningar? Vilka villkor för företagande skapar framgångsrikt entreprenörskap?

Niklas Rudholms forskning har publicerats i tidskrifter som Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Journal of Industrial Economics, Transportation Research, parts A and D, Regional Studies samt Industrial and Corporate Change, för att nämna några.

Tillbaka till alla forskare