26 February, 2024

Vetenskaplig publikation – effekterna av business improvement districts (BID)

​I ny en artikel i Regional Studies skriver Oana Mihaescu, tillsammans med Niklas Rudholm och Sven-Olov Daunfeldt. De skriver om effekterna av Business Improvement Districts (BID) på företags lönsamhet, upplevd trygghet och fastigheternas värde. Forskningen är baserat på en empirisk studie utifrån fem mindre städer i Sverige.

 

Artikeln bidrar med ny kunskap om effekter av BID-program som bygger på frivillighet i finansiering och deltagande. Frågan studeras genom att använda genomförandet av ett BID-program i Sverige år 2015 som ett kvasi-naturligt experiment. I studien kombineras en kvantitativ analys med en kvalitativ undersökning för att utvärdera både den faktiska och den upplevda utvecklingen i BID-områdena, samt analysera hur dessa två aspekter är relaterade till varandra.

 

Läs artikeln här. Mer information om projektet går också att läsa här.

Dela denna artikeln: