6 February, 2024

Seminarium den 16 februari

Fredagen den 16 februari kl. 08.30-09.30 hålls ett seminarium på temat Gör internationella prisjämförelser handeln mera konjunkturkänslig? Niklas Rudholm, forskare och professor vid HFI, kommer att ägna en morgontimme åt internationella prisjämförelsers påverkan på handeln. Medverkar gör också Mats Bergman, ordförande Handelns ekonomiska råd och rektor vid Handelshögskolan i Umeå.

 

Niklas Rudholm kommer att presentera den senaste forskningen kring hur internationella prisjämförelser påverkar handeln som bransch. Syftet med forskningsprojektet har varit att undersöka i vilken utsträckning nordiska e-handelsmarknader är integrerade och besvara frågor som hur en kostnadschock i ett land påverkar och sprider sig till grannländerna, hur stora likheter i prissättning det finns för identiska produkter som säljs på flera nationella marknader samt hur ofta e-handlare ändrar sina priser och hur det skiljer sig beroende på produktkategori och land.

 

Mer information och anmälan till seminariet görs här.

Dela denna artikeln: