14 August, 2023

Ny artikel i Regional Studies: Effekterna av Business Improvement Districts

Ny artikel har publicerats i Regional Studies. Den är skriven av Sven-Olov Daunfeldt, Oana Mihaescu och Niklas Rudholm och baseras på ett forskningsprojekt om effekterna av frivilliga BID (Business Improvement Districts) på företags prestation, fastighetsvärde och urban trygghet utifrån empiriska studier av fem små till medelstora städer.

 

Etableringen av ett Business Improvement Districts-område innebär att fastighetsägare, hyresgäster och offentliga aktörer samverkar med varandra för att stärka konkurrenskraften och områdets attraktivitet. BID användes initialt som ett stadsplaneringsverktyg i Kanada och USA, men har under senare tid spridits sig till bland annat Storbritannien, Tyskland och Sydafrika. De flesta tidigare utvärderingarna visar mycket positiva effekter av Business Improvement Districts-program.

 

I forskningen har man kunnat se att:

 

  • Organiserad BID ökade arbetsproduktiviteten hos de etablerade företagen inom platssamverkans gränser med 7,62 %.
  • Den positiva effekten av BID på företags prestationer är till stor del kortvarig, vilket tyder på att frivillig platssamverkan ger tillfälliga effekter under en kort tid efter implementering.
  • Städerna som hade BID hade visserligen färre brott än kontrollstäderna, men denna skillnad blir statistiskt signifikant på konventionella nivåer bara i slutet på studieperioden (2018).

 

Läs artikeln i sin helhet här.

Dela denna artikeln: