28 June, 2023

Forskningsrådets spaning 2023

På Svenska Stadskärnors årskonferens i Helsingborg släppte Forskningsrådet sin spaning 2023.

 

Svenska Stadskärnors Forskningsråd träffas årligen i januari för att utbyta erfarenheter och rön kring staden och dess utveckling. HFI:s forskningschef Oana Mihaescu är en av de som är med i rådet. I samband med Årskonferensen 2023 behandlades ämnet för en spaning. Valet föll på en viktig fråga – VAD BEHÖVS för att städer skall bibehålla och utveckla sin attraktionskraft som nav i en region?

 

Ett stort antal studier under de senaste decennierna har visat att en attraktiv stadskärna är en viktig förutsättning för kommunal tillväxt och attraktionskraft. Organisationen Fastighetsägarna har i studier visat att ett levande centrum lockar till sig investerare, besökare, invånare och entreprenörer. En kommun behöver ett nav och en hierarki av utbud och olika verksamheter. En hierarki som utgår från en mittpunkt. Redan Malcolm Proudfoot (1937) visade med studier att en stadsbyggnadshierarki kan utgår från olika nivåer. De fem hierarkiska nivåerna i Proudfoots hierarkiska stadsstruktur är;

 

1. Stadskärnan

2. Större handelsplatser i ”externa lägen”

3. Kommuncentra i en region

4. Lokala handelsplatser (bostadsnära handelsplatser och torg)

5. Isolerade butikslägen

 

Studier har visat att stadskärnans roll som handelsplats alltmer försvagas. De ”sanningar” som vara rådande bara för tiotalet år sedan gäller knappast längre. Nya kanaler har tillkommit för konsumtion och våra beteenden kan sägas ha ändrats. Alla de aktörer som idag har intressen av stads- och regionutveckling behöver därför komma samman. Gamla sanningar gäller inte längre och lösningarna finns i olika aktörers händer. Samtidigt är utrymmet för fria tankar delvis begränsat. Staden tål inte att alltid vara en experimentverkstad. De lösningar vi föreslår och implementerar behöver vara långsiktiga och hållbara.

 

Läs spaningen i sin helhet här.

Dela denna artikeln: