12 April, 2023

HFI på Svenska Stadskärnors årskonferens i Helsingborg

HFI på Svenska Stadskärnors årskonferens i Helsingborg.

Oana Mihaescu, forskningschef på Handelns Forskningsinstitut, kommer att sammanfatta och debattera Jane Jacobs grundtankar om stadsutveckling på Svenska Stadskärnors Årskonferens i Helsingborg.

 

Hon kommer att sammanfatta och debattera Jane Jacobs grundtankar om stadsutveckling. Jane Jacobs (1916-2006) var en urbanist och aktivist vars skrifter förespråkade ett nytt, samhällsbaserat förhållningssätt till stadsbyggande. Hon hade ingen formell utbildning som planerare, och ändå introducerade hennes bok från 1961, The Death and Life of Great American Cities, banbrytande idéer om hur städer fungerar, utvecklas och misslyckas, som nu verkar vara sunt förnuft för generationer av arkitekter och stadsplanerare.

 

“Städer har förmågan att erbjuda någonting åt alla, bara för att och bara när, de skapas av alla” – Jane Jacobs 

Jacobs ger oss, i sin bok “Den amerikanska stadens liv och förfall”, ett argument för att förstå det speciella med stadslivet, redskap för att förklara hur stadslivet blir till samt förklaringar till hur bristen på det har uppstått. Hon hjälper oss att formulera kraven på en fungerande stad. Fast det har gått mer än 60 år sedan det, är hennes råd lika aktuella idag.

 

Anmälan till konferensen görs här.

Dela denna artikeln: