24 June, 2020

Småstadens kamp: Ny bok från HFI

I en ny bok analyserar forskare från Handelns Forskningsinstitut småstäders utveckling och vad som kan stärka deras attraktionskraft. Resultaten visar att småstäder för en ojämn kamp mot urbanisering, digitalisering och etablerandet av externa handelsområden.

Sven-Olov Daunfeldt och Oana Mihaescu, forskare vid Handelns Forskningsinstitut, har tillsammans med Jan Jörnmark publicerat boken Småstadens kamp. I boken studeras vilka faktorer är av betydelse för att stärka småstadens attraktionskraft. Fotografier av Jan Jörnmark spelar en central roll för att belysa hur småstadens stadskärna har utvecklats.

 

Resultaten visar att småstäder har stora problem med att bibehålla en attraktiv stadskärna. I de småstäder där externa handelsområden etablerats minskar omsättningen för de detaljhandelsföretag som är lokaliserade i stadskärnan. Hotell och restaurangföretagen påverkas däremot inte, vilket indikerar att de externa handelsområdena påskyndar en utveckling som innebär att stadskärnan blir mer av en mötesplats och mindre av en handelsplats.

 

–        Det lokala engagemanget och innovationskraften i småstäder ställs idag mot starka globala trender som urbanisering och handelns digitalisering. I detta läge behövs ett strategiskt utvecklingsarbete för att göra stadskärnan mer attraktiv. Några småstäder har klarat det bättre än andra, men trots vissa ljusglimtar är det en ojämn kamp, säger Dr Oana Mihaescu som har lett projektet.

 

I boken presenteras en modell för att förklara hur de lokala beslutsfattarna i småstäder kan skapa en stadskärna som är mer motståndskraftig mot handelns strukturomvandling. På längre sikt betonas vikten av att förtäta och få in flera funktioner i stadskärnan, till exempel arbetsplatser. På kortare sikt betonas vikten av att arbeta med utbudet för att säkerställa att stadskärnan och externa handelsområden fungerar som komplement till varandra. I en sådan kontext blir samarbetet mellan olika aktörer och det lokala engagemanget betydelsefullt för småstadens utveckling.

 

Boken är ett resultat av ett projekt om småstadens attraktivitet som är finansierat av Handelsrådet och Besöksnäringens Forsknings- och Utvecklingsfond (BFUF).

 

Boken finns att läsa i elektronisk format här.

 

För mer information om boken vänligen kontakta Oana Mihaescu, forskare på Handelns Forskningsinstitut.

Dela denna artikeln: