27 May, 2021

Ny avhandling: Voluntary Information Sharing, Retail Pricing and Firm Performance

Den 4 juni försvarade Charlie Lindgren, doktorand i Mikrodatanalys vid Högskolan Dalarna och delaktig i forskningsprojektet Jakten på det lägsta priset, sin avhandling ”Voluntary Information Sharing, Retail Pricing and Firm Performance”. I avhandlingen undersöker Charlie bland annat hur konsumenter och företag påverkas av den ökade användningen av prisjämförelsesidor.

Avhandlingen innehåller fem olika artiklar. I den första artikeln (samförfattad med Asif Huq och Kenneth Carling) använder Charlie maskininlärning och språkanalys för att studera till vilka mottagare företag riktar sina CSR-rapporter. De finner att företagen i första hand riktar sina CSR-rapporter till investerare, och det ofta även i de fall företagen säger sig ha ett bredare fokus för sin rapportering.

 

I de fyra följande artiklarna studeras hur prisjämförelsesidor påverkar konsumenter och företag och några av Charlies huvudresultat är att:

 

  • En handlare som sänker sitt pris till lägsta pris på prisjämförelsesidan ökar sin efterfrågan med i genomsnitt 92% i de studerade kategorierna.
  • Även om produkten med lägsta pris ser en betydande ökning i sin efterfrågan är det endast en minoritet (mellan 4 och 33%) av konsumenterna på prisjämförelsesidan som i huvudsak fokuserar på lägsta pris.
  • Den ökade användningen av prisjämförelsesidor har lett till sänkta priser för svenska konsumenter. Den totala potentiella besparingen för konsumenterna av den ökade användningen av prisjämförelsesidor motsvarande cirka 3,2 miljarder kronor för 2016.
  • Jämfört med en grupp likvärdiga företag som inte etablerats på Prisjakt har företagen som gjort det haft bättre utveckling av såväl vinster som lönesummor, dvs företagen som etableras ger ett större bidrag till BNP än företag som inte gjort det.
  • Etableringen på Prisjakt leder till en ökning av vinsten efter avskrivningar med i genomsnitt 9%, medan företagets lönesumma växer med i genomsnitt 14%. Vinstökningen beror till en del på ökad efterfrågan, men även på att företagen som etableras blir mera kostnadseffektiva.

 

Avhandlingen kan laddas ned här

 

För mer information kontakta Charlie Lindgren.

Dela denna artikeln: