9 October, 2019

Personalliggare bör avskaffas

Photo by Guilherme Petri

Handelns Forskningsinstitut har i en ny forskningsrapport utvärderat om kravet på personalliggare är ett ändamålsenligt system för att minska svartarbete och motverka osund konkurrens. Resultaten visar att detta inte är fallet. Kravet på personalliggare har i bästa fall haft en marginell positiv effekt på löneinbetalningarna, medan de totala direkta kostnaderna uppgår till över en miljard kronor.

I rapporten genomförs också en enkätundersökning bland 1 877 företagare som är berörda av kravet på personalliggare. Resultaten visar att majoriteten av företagen anser att personalliggare inte fungerar för att motverka svartarbete, utan att det snarare är ett system som ofta leder till onödiga kontrollavgifter för seriösa näringsidkare. I rapporten presenteras också statistik som visar att kontanthanteringen minskat kraftigt under den period som personalliggare funnits, vilket har minskat möjligheterna för företagare att använda sig svart arbetskraft.

 

Sammanfattningsvis visar resultaten att de positiva effekterna av systemet med personalliggare på inrapporterade löner i bästa fall är små, att seriösa näringsidkare drabbas av betydande kontrollavgifter för bagateller och att systemets administrativa kostnader vida överstiger de skatteintäkter som kravet på personalliggare eventuellt genererar. Systemet har också ökat regelbördan för företagarna i de berörda branscherna och det finns ett utbrett missnöje över systemet hos de berörda näringsidkarna. Ett missnöje som på lång sikt riskerar att minska skattesystemets legitimitet bland företagarna.

 

Slutsatsen av studien är att systemet med personalliggare varken behöver reformeras eller utvidgas, utan avskaffas.

 

Rapporten kan laddas ned här.

 

För mer information om rapporten vänligen kontakta professor Sven-Olov Daunfeldt.

Dela denna artikeln: