4 December, 2019

Minskad försäljning när personalen styr musik

Finns det ett affärsmässigt värde att låta personalen påverka den musik som spelas i butiken? En ny forskningsrapport från Handelns Forskningsinstitut visar att så inte är fallet.

När personalen fick utökade möjligheter att påverka bakgrundsmusiken minskade försäljningen med -6%, vilket indikerar att det snarare finns ett affärsmässigt värde av att begränsa personalens möjligheter att påverka den musik som spelas i butiken.

 

Intervjuer med personalen visade att musiken var viktig för dem, men att de också hade olika musikpreferenser och inte var medvetna om hur musiken var kopplad till varumärket och butiksupplevelsen. Personalen utnyttjade frekvent möjligheten att påverka bakgrundsmusiken och de föredrog en spellista som innehöll låtar med snabbare tempo.

 

”Det troliga är att personalen gör icke-optimala val, till exempel genom att spela högintensiv musik under tider på dygnet då lugnare musik hade varit att föredra. Detta visar att det finns en affärsmässig risk med att låta personalen bestämma över bakgrundsmusiken i butiken”, säger professor Sven-Olov Daunfeldt som har lett studien.

 

Resultaten baseras på ett randomiserat fältexperiment under 56 veckor i åtta Filippa K butiker i Stockholmsområdet. Randomiseringen innebär att slumpen har bestämt i vilka butiker som personalen fått möjligheter att påverka bakgrundsmusiken och i vilka butiker som personalen inte har kunnat göra detta. Undersökningen är ett av de mer storskaliga experiment som har genomförts inom området och har möjliggjorts genom ett samarbete med Soundtrack Your Brand. De har både skapat spellistorna i experimentet och tagit fram den app som gjort det möjligt för personalen att påverka musiken som spelas i butiken.

 

Rapporten kan laddas ned här.

 

För mer information om rapporten vänligen kontakta professor Sven-Olov Daunfeldt.

Dela denna artikeln: