10 January, 2023

Nytt working paper: Right time or the right person? Investigating the hires of high-growth new ventures

Nytt Working paper av Sven-Olov Daunfeldt, Alexander McKelvie och Hans Seerar Westerberg: Right time or the right person? Investigating the hires of high-growth new ventures.

 

Vi vet fortfarande mycket lite om vilken typ av arbetskraft som anställs av snabbväxande företag. I den här studien undersöks snabbväxande företag över tid med vilket de första åren av företagets livscykel studeras. Resultaten visar att nystartade snabbväxare i högre grad anställer högutbildade individer än företag med en långsammare tillväxttakt. Vad gäller individer med dokumenterade svårigheter på arbetsmarknaden finns inga sådana indikationer. De här skillnaderna i rekryteringsmönster är som tydligast under de tre första åren av företagets livscykel men tycks försvinna över tid.

 

Läs den i sin helhet här.

Dela denna artikeln: