3 October, 2022

Ny rapport om äldres konsumenters reaktioner på fysiska butiksmiljöer

I en ny rapport författad av Hanna Berg, Karina Töndevold Liljedal och Sven-Olov Daunfeldt studeras de äldre konsumenterna, vilket konstateras vara en stor och viktig målgrupp för handelsnäringens företag. Andelen äldre konsumenter kommer också att fortsätta öka allt eftersom befolkningen åldras. Detta innebär att det finns en affärsmässig potential för handeln i att rikta erbjudanden och anpassa butiksmiljöer mer mot den äldre konsumentgruppen. Men hur ska potentialen realiseras?

 

Utifrån de experiment som genomfördes kan forskarna ge följande fyra rekommendationer till handlare:

 

#1 Fokusera mer på affärspotentialen hos de äldre konsumenterna.

Det finns en affärsmässig potential i att inrikta de fysiska butiksmiljöerna mer mot de äldre konsumenterna, vilken många handelsföretag ännu inte realiserat. Handelns företag har därför allt att vinna på att göra de fysiska butiksmiljöerna så attraktiva som möjligt för de äldre konsumenterna.

 

#2 Var inte rädd för att förändra butiksmiljön med tanke på de äldre konsumenterna.

Det finns en uppfattning att äldre konsumenter är mer konservativa och därmed skulle klara förändringar och moderniseringar av butiksmiljöer sämre än yngre konsumenter. Resultaten från projektets studier stödjer inte detta, utan indikerar att äldre konsumenter klarar även relativt drastiska förändringar av fysiska butiksformat på ett bra sätt.

 

#3 Använd äldre konsumenter i marknadskommunikationen.

Äldre kvinnor utgör en stor konsumentgrupp som fortfarande är underrepresenterad i marknadsföring och medier. Studierna i projektet visade på positiva effekter av att låta äldre kvinnor synas i marknadsföringen.

 

#4 Utnyttja butiksmedarbetarnas positiva påverkan på äldre konsumenters kundnöjdhet.

Närvaron av och interaktioner med butiksmedarbetare hade mycket positiva effekter på de äldre konsumenternas nöjdhet med butikerna. Handelsföretagen behöver därför vara medvetna om hur viktiga närvaron av och interaktioner med butiksmedarbetare är för att skapa nöjdhet hos de äldre konsumenterna.

 

Projektet är finansierat av Handelsrådet och rapporten finns att ladda ner här.

Dela denna artikeln: