26 January, 2023

Nytt working paper: Do reduced labor costs increase employment among minimum wage workers? Evidence from a Swedish payroll tax cut

Nytt working paper av Sven-Olov Daunfeldt, Anton Gidehag och Hans Seerar Westerberg: Do reduced labor costs increase employment among minimum wage workers? Evidence from a Swedish payroll tax cut.

 

Kan sänkta arbetskraftskostnader öka incitamenten för företag att anställa fler till ingångslön? Svaret är ja. I det här pappret studeras detaljhandeln och hur sänkningen av arbetsgivaravgifter för unga 2007 påverkade sysselsättningen bland individer som arbetade i närheten av en ingångslön. Resultaten visar att sysselsättningen till ingångslön ökade både vad gäller antal jobb men också antalet arbetade timmar. Resultaten indikerar således att höga arbetskraftskostnader hindrar företag att anställa lågkvalificerad arbetskraft och att det finns utrymme för att anställa fler till ingångslön i servicebranscherna, givet lägre arbetskraftskostnader.

 

Detta är working paper no. 26 för Handelns forskningsinstitut (HFI).

Dela denna artikeln: