Projekt

flowers, shop

Att identifiera miljövänliga butikslokaliseringar: Ett webbaserat beslutsstödsystem för handlare

Finansiär: Familjen Kamprads Stiftelse

Projektledare: Niklas Rudholm, HFI

Projektperiod: 2021 – 2023

Det pågår idag en intensiv debatt om hur vi på bästa sätt kan bekämpa klimatförändringar genom att reducera våra koldioxidutsläpp, och såväl beslutsfattare som företag och konsumenter arbetar idag med att åstadkomma utsläppsminskningar. De metoder man använt inkluderar bland annat direkt reglering av utsläpp, miljöskatter, mer effektiv logistik, samt information till konsumenter och företag om deras miljöpåverkan. Ett potentiellt mycket effektivt komplement till dessa åtgärder vore att ge handelsföretag de matematiska verktyg som krävs för att de ska kunna lokalisera sin verksamhet på ett sådant sätt att det minimerar konsumentens behov av transporter med egen bil.

 

Syftet med vårt projekt är därför att utveckla och tillhandahålla ett beslutsstödsystem inklusive en web-applikation där handlare som planerar att utvidga sin verksamhet kan identifiera den optimala lokaliseringen av en eller flera nya butiker (eller utlämningsställen om det gäller e-handel). Rent praktiskt så kommer appen att vara konstruerad så att handlaren fyller i adresserna för sina existerande butiker och utlämningsställen samt hur många nya lokaliseringar man avser att etablera. Utifrån befolkningsdata och data som beskriver det svenska vägnätet beräknar sedan appen vilka lokaliseringar som minimerar reseavstånden för konsumenterna till de nya butikerna.

 

Potentialen för utsläppsminskningar om handelns företag tar till sig den metodik vi föreslår är betydande. Forskargruppens medlemmar har i en tidigare studie visat att om handelsföretag i ett urval branscher i Dalarna hade använt de lokaliseringar som ges av den metod som vi föreslår så hade detta reducerat utsläppen med upp till 35%, medan den genomsnittliga utsläppsminskningen motsvarade 22%.

 

Projektdeltagare: Niklas Rudholm, Handelns Forskningsinstitut, Kenneth Carling, Högskolan Dalarna, Vijay Paidi, Högskolan Dalarna.