Projekt

Detaljhandel på liv och död – vilka verksamheter överlever på den svenska landsbygden?

Finansiär: Hakon Swenson Stiftelsen

Projektledare: Özge Öner, HFI

Projektperiod: 2021 – 2023

Ett minskat antal butiker på landsbygden är en av urbaniseringens största effekter. Detaljhandeln är viktig för landsbygdsområden och mindre orter, inte bara för att människor får tillgång till dagligvaror utan också för att detaljhandeln erbjuder försörjningsmöjligheter och gör landsbygden mer attraktiv för boende, arbetstagare och turister. I den första delen av vårt projekt undersöker vi vilka faktorer som är viktiga för att butiker ska överleva på landsbygden. Denna del av projektet är uppdelad i tre underdelar där den första handlar om faktorer som förklarar vilka matvarubutiker som överlever och vilka som läggs ned. Den andra handlar om hur nedläggningen av butiker hänger samman med befolkningsutvecklingen i ett samhälle och den tredje om effekterna av det särskilda driftsstödet som ges till butiker i svensk glesbygd.

 

Parallellt med att många butiker har lagts ned på landsbygden ser vi att det växer fram gårdsbutiker, caféer och restauranger med anknytning till jordbruk i vissa landsbygdsområden. Den andra delen av vårt projekt handlar om vilka faktorer som styr denna utveckling. Vi kommer att undersöka dels var utvecklingen sker, dels hur viktig närheten till urbana miljöer är och vilken typ av regioner och jordbruk som har bäst möjligheter att utnyttja den nya trenden.

 

Projektet kommer att drivas i tre år (2021–2023) av forskare från Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Lunds universitet, och Universitetet i Cambridge. Målet är att skriva tre vetenskapliga artiklar men också att nå ut till beslutsfattare och en bredare publik med rapporter och Policy Briefs samt genom projektwebbsidan.

 

Projektmedlemmar: Özge Öner, Handelns Forskningsinstitut, Olga Lark, Lunds Universitet, Cecilia Hammarlund, Lunds Universitet.