15 April, 2023

Seminarium: Vinsten som samhällsintresse

Seminarium om vinsten som samhällsintresse utifrån en rapport av Niklas Elert och Magnus Henreksson.

Kan marknadsmekanismer bidra till att göra den offentliga sektorn mer effektiv? Går det att dra nytta av konkurrens och privata företags innovationer för att få ut mer välfärd för de skattepengar som satsas?

 

I korthet är svaret ja – både forskning och beprövad erfarenhet visar att så är fallet. Men när privata företag tillåts utföra tjänster inom den skattefinansierade delen av ekonomin uppstår något som kallas ”kvasimarknad”. Alltså en form av marknad men utan alla egenskaper som kännetecknar den helt privata marknaden. Därför blir det ramverk som omgärdar de privata aktörerna viktigt för utfallet.

 

Magnus Henreksson, professor i nationalekonomi och Niklas Elert, fil dr i nationalekonomi, har skrivit en rapport om denna frågeställning och föreslår reformer av ramverket för att välfärden skall fungera ännu bättre.

 

Rapporten diskuterades på ett seminarium den 18 april.  Medverkade, förutom författarna, gjorde Aida Hadzialic (S), Finansregionråd i Stockholm, Anna Pettersson Westerberg, statssekreterare åt Anna Tenje (M) och Noria Manouchi, riksdagsledamot (M), utbildningsutskottet, Anders Morin, välfärdspolitiskt ansvarig vid Svenskt Näringsliv och Sven Olov Daunfeldt, Chefekonom vid Svenskt Näringsliv.

 

Seminariet kan ses i sin helhet här.

Dela denna artikeln: