8 April, 2019

Rapportsläpp: Vilka företag bryter utanförskapet bland utrikes födda?

service job

Arbetslösheten bland utrikes födda är mer än fyra gånger högre än vad den är bland inrikes födda. I forskningsrapporten 'Vilka företag bryter utanförskapet bland utrikes födda?' sammanfattar Handelns Forskningsinstitut resultaten från fyra års forskning om vilka företag som är av betydelse för att integrera utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden.

Tre av de viktigaste resultaten i rapporten är att:

 

  1. De utrikes födda som hamnar i ett utanförskap erbjuds oftare jobb inom de arbetskraftsintensiva tjänstebranscherna, t ex inom hotell – och restaurangbranschen, äldreomsorgen, bemanningsbranschen, tvätteribranschen och taxibranschen.
  2. Företag som har chefer födda i Afrika eller Asien anställer fyra gånger fler arbetslösa invandrare från dessa regioner jämfört med de företag som inte har någon chef som är född i Afrika eller Asien.
  3. De utrikes födda som anställs från arbetslöshet har större problem att behålla sin anställning jämfört med motsvarande grupp av inrikes födda, även efter att skillnader i utbildningsnivå, arbetslöshetshistorik och branschtillhörighet kontrolleras för.

 

”Politikerna behöver inse att villkoren för företagen är viktiga om utanförskapet bland de utrikes födda ska brytas”, säger professor Sven-Olov Daunfeldt. I rapporten konstateras också att det är mycket ovanligt att företag anställer arbetslösa första-generationens invandrare från Afrika och Asien. Under perioden 2011–2015 utgjorde denna grupp endast 1,7 procent av alla nyrekryteringar. Sven-Olov Daunfeldt betonar att utanförskapet bland de utrikes födda är en stor samhällsekonomisk utmaning som kräver nya lösningar. ”Om inte den svenska modellen förändras i grunden kommer vi att få se bestående höga arbetslöshetstal bland stora grupper utrikes födda, vilket medför omfattande samhälleliga och sociala kostnader”.

 

Rapporten kan laddas ned här

 

För mer information om rapporten vänligen kontakta professor Sven-Olov Daunfeldt.

Dela denna artikeln: