Projekt

Hands, computer, work

Hur påverkar algoritmprissättning sannolikheten för prissamordningar?

Finansiär: Konkurrensverket

Projektledare: Niklas Rudholm, HFI

Projektperiod: 2023 – 2025

Företag använder sig allt oftare av algoritmer för att fatta beslut om priser, och resultat från experimentella studier har visat att algoritmerna kan fås att skapa prissamordningar. Empiriska studier av prissamordning via algoritmer har främst fokuserat på om prisnivåerna är högre på marknader med algoritmprissättning. Höga priser är dock inte i sig ett bevis för prissamordning, och därför planerar vi att direkt studera om prissamordningar via budrotation är mera vanligt förekommande när algoritmprissättning används.

 

Mera specifikt avser vi att i projektet undersöka hur algoritmprissättning påverkar:

 

  1. Sannolikheten för prissamordningar via budrotation.
  2. Priserna på marknader med och utan prissamordningar.
  3. De merkostnader som prissamordningar orsakar.

 

Då vi har tillgång till data från sju nationella marknader kommer vi i projektet även att göra internationella jämförelser av hur algoritmprissättning påverkar sannolikheten för prissamordningar.

 

Projektdeltagare: Niklas Rudholm, Handelns Forskningsinstitut, Kenneth Carling, Högskolan Dalarna, David Granlund, Umeå Universitet, Charlie Lindgren, Högskolan Dalarna.