12 February, 2024

Nytt program för att minska butikers utsläpp

HFI:s Niklas Rudholm har, tillsammans med Kenneth Carling och Vijay Paidi (båda vid Högskolan Dalarna) har skapat beslutsstödsystemet eCOmpass. Det är ett program som analyserar vilka CO2-utsläpp som uppstår när konsumenter åker till sina handlare, och använder den informationen till att identifiera var butiker bör lokaliseras för att minimera CO2-utsläpp.

 

Programmet har utvärderats genom att titta på hur expansionen av IKEA-varuhus i Sverige sedan millennieskiftet genomförts, vilka CO2-besparingar den faktiska expansionen lett till, och vilka ytterligare besparingar som kunnat göras om man använt eCOmpass.

 

De blåa markeringarna i figuren visar de 13 IKEA-varuhus i Sverige som öppnades innan år 2000. Under åren 2004 till 2007 etablerades ytterligare fyra varuhus i Haparanda, Karlstad, Kalmar och Göteborg, vilket gav en besparing i CO2-utsläpp på drygt 18% på grund av minskade reseavstånd för konsumenterna. De röda markeringarna i figuren är placeringar för ytterligare fyra varuhus, men visar nu istället de lokaliseringar eCOmpass rekommenderade. Om man nyttjat dessa hade minskningen i CO2-utsläpp motsvarat drygt 25%. Med 35 miljoner kundbesök per år för IKEA och i genomsnitt 65 kilometers reseavstånd från konsumentens hem till butiken tur och retur vid sällanköpsvaruhandel skulle den extra besparingen i CO2 av att ligga optimalt lokaliserad vara betydande.

 

eCOmpass är beta-testad och planeras att lanseras och bli allmänt tillgänglig i mars.

 

”eCOmpass kommer förhoppningsvis vara till stor nytta för många handlare som vill vara med och göra handeln mer klimatsmart!” säger Niklas Rudholm.

Dela denna artikeln: