14 March, 2024

Ny artikel om flockbeteende och reaktioner på restriktioner under coronapandemin

I en ny artikel skriver Helena Nilsson och Mikaela Backman om deras forskning kring flockbeteende och reaktioner på restriktioner under coronapandemin.

 

Genom unik data har de kunnat undersöka hur individer reagerade på statliga restriktioner och andras beteende. Resultat visar att individer följde restriktioner väl. Däremot hade individer ett starks flockbeteende där de tog efter vad andra gjorde, trots att det innebar stora risker.

 

Artikeln kommer kunna bidra till insikter om flockbeteende och reaktioner på frivilliga respektive tvingande restriktioner.

 

Läs artikeln här.

Dela denna artikeln: