16 November, 2023

HFI på Forskardagen 2023 med Hakon Swensons Stiftelse

Hakon Swenson Stiftelsen/ICA-handlarnas Förbund bjöd tillsammans med ICA Gruppen in till Forskardagen 2023. Det blev showcase av spännande forskning som ICA är med och stöttar. Evenemanget ägde rum den 14 november.

Bland annat var HFI:s egna Özge Öner med och presenterade ett av hennes forskningsprojekt. Syftet med projektet är att utforska butikers liv och död på den svenska landsbygden. De geografiska bestämningsfaktorerna för livsmedelsbutikers överlevnad på landsbygden och sambandet mellan befolkningsminskning och minskningen i antalet butiker undersöks. Vidare analyseras hur framgångsrika lantliga samhällen skiljer sig från andra samhällen, samt hur det ”särskilda driftsstödet” påverkat både butikernas överlevnad och befolkningen i närområdet. De utforskar även vilka faktorer som påverkar butikernas förnyelse, betydelsen av närhet till stadsområden, vilka regioner och gårdar som presterar bäst och varför, samt hur nya gårdsbutiker påverkar områdets attraktivitet och vilka egenskaper som gör jordbruksbutiker attraktiva trots att de ligger avlägset. Du kan läsa mer om hennes projekt här.

Dela denna artikeln: