HFI notes

I HFI Notes sammanfattar vi resultat från vår forskning på max en sida. Syftet är att synliggöra intressanta resultat och se till att de får en större spridning.