olgalark

Olga Lark

Doktorand
olga.lark@nek.lu.se
Forskningsområden

Internationell ekonomi, ojämlikhet mellan könen.

Pressfoto

Olgas huvudsakliga forskningsintressen är inom internationell ekonomi och ojämlikhet mellan könen. De senaste åren har Olga undersökt hur olika aspekter av globalisering påverkar kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden. En annan del av hennes avhandling fokuserar på förhållandet mellan företags innovation och handel. Här studerar Olga hur exponering för importkonkurrens, vid olika geografiska avgränsningar, påverkar företagens beslut gällande innovation- och teknikanpassning.

 

Olga har också arbetat med flera projekt inom området urban och landsbygdsekonomi. För närvarande studerar Olga tillsammans med ett team av andra forskare vid HFI alternativa nätverk för mat och deras roll i stads- och landsbygdsutveckling i Sverige.

 

Tillbaka till alla forskare