Johan Klaesson

Professor
johan.klaesson@ju.se
Forskningsområden

Regionalekonomi, agglomerationseffekter, migration, sektorstudier.

Publiceringar
Pressfoto

Mina forskningsintressen kretsar kring frågor som rör bestämningsfaktorerna för lokalisering av ekonomisk aktivitet, agglomerationsekonomier, produktivitet och ekonomisk tillväxt i regioner och städer. Fokus ligger på regionala och geografiska fenomen som påverkar individer och företag. Min ambition är att undersöka och förstå regionala förnyelse- och tillväxtprocesser, inklusive nyföretagande och entreprenörskap.

 

Inom området regional och urban ekonomi belyses betydelsen av infrastruktur och transporter för dynamiken på lokala och regionala arbets- och tjänstemarknader. Ett fokus är att bidra till empirin för agglomerationsekonomier och deras ursprung och effekter på produktivitet och löner och de efterföljande lokaliseringsvalen för individer och företag. Syftet är att uppskatta storleken och den rumsliga räckvidden för sådana effekter.

 

Ett annat forskningsintresse handlar om integration av invandrare och arbetsmarknadsresultat när det gäller att hitta ett jobb eller starta ett företag. Ansökan ska fastställa bostadsortens betydelse och dess inverkan på integrationsprocessen och dess beroende av grannar och jämnåriga.

 

Min forskning har blivit publicerad i journaler som: Journal of Regional Science, Industry and Innovation, Papers in Regional Science, Small Business Economics, Entrepreneurship Theory and Practice, The annals of regional science, Tourism Economics.

Tillbaka till alla forskare