Nilsson

Helena Nilsson

Ph.D.
helena.Nilsson@ju.se
Forskningsområden

Detaljhandelsplatser, storskalig detaljhandel, urban morfologi, ekonomisk geografi.

Publiceringar
Pressfoto

Detaljhandeln sysselsätter en betydande del av den svenska arbetskraften. Det är också en sektor som i hög grad är beroende av närhet till konsumenterna, och därför är det viktigt att förstå hur störningar i konsumentflödena kan påverka företag i denna bransch.

 

I Helena Nilssons avhandling ”Spatial organisation of retail activities” har hon studerat hur inträde av storskalig detaljhandel (som IKEA eller gallerior utanför stan), påverkar den etablerade detaljhandeln vad gäller överlevnad, storlek och omsättning. I hennes nuvarande forskning fortsätter hon att undersöka hur förändringar i marknadsstrukturen påverkar detaljhandelsföretagen men även företagen inom besöksnäringen, eftersom de två branscherna delar många egenskaper och tenderar att vara samlokaliserade. I ett projekt som hon just nu arbetar med undersöker hon hur fotgängare påverkar prestanda och branschsammansättning hos detaljhandels- och besöksnäringsföretag.

Tillbaka till alla forskare