Ebba Henrekson

Doktorand
Forskningsområden

Alternativa matnätverk.

Publiceringar
Pressfoto

Ebba Henrekson är doktorand vid centrum för civilsamhällesforskning vid Marie Cederschiölds högskola. Hon har också koppling till Stockholm Center for Civil Society Studies at the Stockholm School of Economics och Handelns Forskningsinstitut.

 

Hennes avhandling handlade om privatiseringen av det svenska skolsystemet och skolsektorns organisatoriska utveckling sedan början av 1990-talet. Hon undersökte särskilt de institutionella dragen som har bidragit till en situation där civilsamhällesorganisationer and religiösa aktörer har en relativt liten andel av skolmarknaden jämfört med vinstdrivande aktörer, trots en uttalad politisk intention att främja pluralism i skolsektorn. 

 

Ebba är också involverad i ett forskningsprojekt om volontärarbete vid Marie Cederschiölds universitet. Hon har tidigare forskat om ideell finansiering genom anordning av spel och lotterier. Vid Handelns forskningsinstitut är Ebba involverad i ett projekt om nya modeller för detaljhandel på landsbygden i Sverige. Dessa nya modeller för detaljhandel (gårdsbutiker, bondmarknad, kooperativ, etc.), med alternativa matnätverk som samlingsnamn i litteraturen, är återupplivandet av historiska gårdsbutiker. Deras potential för lokal utveckling är understuderad. Projektet syftar särskilt till att analysera bestämningsfaktorerna för deras etablering, klustring, överlevnad och framgång.

Tillbaka till alla forskare